Laborator radiologie si imagistica

Dr.Samoila Cristina – Medic specialist radiolog imagistica medicala

Dotari Laborator:
– masa de grafie pentru investigatii generale;
– masina automata de developare Kodak;
– ecograf Hitachi Aloka F37;

CHESTIONAR DE EVALUARE A GRADULUI DE SATISFACTIE A CLIENTULUI

TARIFE

LABORATORUL DE RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA

– efectuarea examenelor radiologice şi imagistice, la indicaţia medicului de specialitate;
– colaborarea cu medicii din specialitățile clinice în scopul precizării diagnosticului;
– organizarea şi utilizarea corespunzătoare a filmotecii şi a arhivei;
– înregistrarea tuturor examinărilor efectuate;
– stocarea în arhiva electronica a imaginilor rezultate ca urmare a investigaţiilor medicale
paraclinice de radiologie şi imagistică medicală
– organizarea programării examinărilor radiologice şi de imagistică
– redactarea corectă şi distribuirea la timp a rezultatelor examinărilor ;
– respectarea tuturor prevederilor legale specifice domeniului, elaborate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi Ministerul Sănătăţii
– aplicarea masurilor pentru prevenirea iradierii pacienţilor şi personalului din laboratorul de radiologie şi imagistica medicala conform normelor specifice de protecție a muncii.
– întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de filme şi materiale de laborator specifice;
– asigură recepţionarea şi înregistrarea corecta a filmelor şi materialelor de laborator, necesare pentru examinările radiologice
– întocmirea raportărilor statistice a numărului de examinări efectuate pentru bolnavii internaţi şi din ambulatoriu
– asigură acordarea serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu
– asigură respectarea criteriilor medicale de calitate privind serviciile acordate şi a standardelor de lucru certificate

Powered by Webnet Solutions